Motivacionim pismom do dobrog prvog utiska!

Motivaciono pismo je esej koji predstavlja obavezan deo dokumentacije kod većine konkursa za – posao, stipendiju, praksu, volontiranje, studije u inostranstvu ili studentsku razmenu.

Osnovni cilj motivacionog pisma je prikazati sebe u najboljem svetlu i ubediti komisiju da izabere upravo vas. Mnogo je ličnije od CV-ja ili propratnog pisma, te dozvoljava veliku dozu subjektivnosti i slobodu kada su u pitanju forma i način pisanja.

Dokument treba da bude veoma ličan i trebate pokazati ko ste, šta znate i možete, i šta želite. Ukupno gledajući treba da uskladite vašu biografiju i vaše ciljeve. Zatim treba navesti ciljeve koji vas motivišu da konkurišete upravo za taj program. Selekciona komisija očekuje da uskladite vaše ciljeve i ciljeve samog programa. Ova stvar se može posmatrati raznoliko: ne treba izmišljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji, ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svetlu, kako bi sama komisija želela da vas vidi. Sve ovo čini motivaciono pismo jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program pa stoga zahteva personalizaciju motivacionog pisma za svaki program za koji aplicirate.

Poželjno je da vaše motivaciono pismo odgovori na sledeća pitanja:

 • Zašto želite da budete deo organizacije/programa za koji konkurišete?
 • Zašto smatrate da ste vi prava osoba za taj posao/program?
 • Na koji način se posao/program uklapa u ciljeve koje želite da postignete?
 • Šta je ono što vi možete da ponudite?
 • Koji su vaši motivi za uspeh na tom poslu/programu?

 

Pravila prilikom pisanja motivacionog pisma

 • Motivaciono pismo ne bi trebalo da bude predugačko, već precizno napisano, na razumljiv i logičan način. Potrudite se da razdvojite uvod, srednji deo i zaključak.
 • Trebalo bi da bude lično, da pokaže ko ste, šta umete i šta želite.
 • Pomenite samo iskustva koja imaju veze sa onim za šta aplicirate; nemojte nepotrebno ići u širinu.
 • Pokušajte da povežete ciljeve institucije kojoj šaljete pismo sa svojim ciljevima.
 • Navedite kako biste vi doprineli poslu/programu za koji konkurišete. U tom smislu, najbolje je da pišete o svojoj motivaciji, jer su spremnost na rad i učenje najbolje čime možete doprineti.
 • Ukratko pojasnite šta ste studirali/studirate i na kom ste nivou studija.
 • U zaglavlju uvek navedite svoje ime i prezime, kao i broj telefona, adresu, mejl adresu i datum (videti dole).
 • Navedite naziv institucije kojoj šaljete pismo. Ukoliko znate ime i prezime osobe koja će čitati pismo, napišite ih.
 • Nastojte da pronađete pravu meru – nemojte se hvaliti previše, niti biti previše skromni.
 • Navedite samo tačne informacije.
 • Ne zaboravite da se pre početka pisanja vašeg motivacionog pisma dobro informišete o poslu/programu za koji aplicirate, da treba da se izdvojite od svoje konkurencije, da pokažete da ste vredna i odgovorna osoba, spremna za saradnju, dalje učenje i usavršavanje, kao i da su ispravnost, urednost i stil od velike važnosti. Iznova proveravajte pravopis, slaganje glagola i lica, sintaksu.

Moguća forma motivacionog pisma

 

U gornji levi ugao pišete:

 • Ime kontakta
 • Poziciju kontakta
 • Ime organizacije
 • Adresu organizacije

U gornji desni ugao pišete:

 • Vaše ime
 • Adresu
 • Telefon
 • Mejl adresu
 • Datum kad šaljete pismo

 

Centralni deo pisma čini tekst koji je organizovan u tri paragrafa. Prvi paragraf treba da sadrži osnovne informacije: Ko sam ja?, Šta želim?, kratko objašnjenje o trenutnom angažmanu. U drugom paragrafu potrebno je da ukratko opišete vaša stečena znanja, praktična iskustva, dodatne edukacije i volonterski rad. . Na kraju pišete: ’’S poštovanjem, Ime i prezime’’.

 

Zapamtite da će vaše motivaciono pismo biti jedno od stotinu koje selekciona komisija treba da pročita, tako da ga dobro pregledajte pre nego što ga pošaljete. Jedna od strategija može biti da nakon pisanja prve verzije, nakon nekoliko dana napišete još jedno i onda probajte da objektivno ocenite oba pisma i zatim upoređujući ih, napišete najbolju verziju!