Europe 3D

Europe 3D je jedan od najmlađih projekata ESTIEM-a. Otvoren za sve, učesnicima pruža nezaboravan doživljaj države jedne ili više ESTIEM lokalnih grupa. Projekat se osvrće na 3 dimenzije države i to: politiku, kulturu i ekonomiju.

Launch Project You already liked this!

Details

  • Categories: Međunarodni