O projektu

Poznato je da je Menadžment oblast koja mora biti u koraku sa promenanama najrazličitijih karaktera koje utičnu na uslove i način poslovanja. Odlike modernog menadžmenta mogu se sagledati kroz njegovu multidisciplinarnost i prisutnost u svim vrstama organizacije, dinamiku okruženja i sve veću primenu savremenih tehnologija u poslovanju. Ovo su samo neki od razloga koji ukazuju na to, da će svaki menadžer i budući menadžer jedino dobrom informisanošću, razumevanjem savremenih procesa i iskustvom u primeni različitih naprednih veština uspeti da svakodnevno donosi pravilne, efikasne i efektivne odluke, uspešno rukovodi ljudima i postiže visoko postavljene ciljeve.