O projektu

Da li su vam ikada rekli da morate da skinete ružičaste naočare i da se spustite na zemlju jer život nije igra?
Da, i nama su. Ali odlučili smo da ih ne poslušamo. Odlučili smo da damo ružičastom svetu šansu makar na dva dana.
Kako? Napravili smo sopstvenu oazu u kojoj se slavi sve ono što je lepo, napravili smo Budi Coolturan. Želimo da oživimo larpurlartizam. Želimo da slavimo estetiku reči, tonova i slika. Želimo da kultura više ne bude viđena kao zabava za zaludne.
Da li biste nam poverovali kada bismo rekli da kultura i biznis i te kako idu zajedno?
Na predavanjima projekta Budi Coolturan, prezentuje se veština menadžmenta u kluturi! Bilo da ste talentovani ili samo zaljubljeni u sve što zovemo kulturom, želimo da vam pomognemo da od svoje ideje ili strasti napravite dobru priču. Tržište je ogromno, ima mesta za sve, samo je potrebno poznavati njegova strujanja, odabrati odgovarajuće ljude i skovati pobedničku strategiju.