O projektu

ESTIEM LG Belgrade College je najvažniji interni projekat naše organizacije strateški projekat naše organizacije. Prvi put je organizovan 2016. godine. Ovo je projekat na kome se obrađuju strateške teme, drže radionice, brainstorming sesije, diskusije kroz koje se obraća pažnja na aktuelne probleme sa kojima se suočava naša organizacija. Za cilj ima osvrt na to kako je nastala naša organizacija, šta je sve organizovala i na koji način, kako funkcioniše i kako sve to možemo da unapredimo. Pre svega se daje fokus reviziji misije, vizije i vrednosti naše organizacije, a sve u cilju stvaranja dugoročne strategije koja definiše put ka napretku kojom će se voditi naredne generacije.

ESTIEM LG Beograd se održava 3 dana na prostoru koji je najčešće van grada kako bi sav fokus učesnika bio na donošenju što boljih odlika i rešenja koja će oblikovati i usmeriti organizaciju u narednom periodu. Broj članova je unapred definisan i pažljivo izabran kako bi se izvukao maksimalan broj različitih mišljenja ali opet optimalan kako bi radionice i diskusije bile produktivne.