O projektu

Jedinstvena prilika da studenti steknu znanje o najtraženijim tehnikama i metodologijama iz sveta modernog menadžmenta i da se suoče sa stvarnim izazovima najboljih kompanija na našim prostorima. Studenti će se na ovaj način istaći na tržištu i otvoriti nove mogućnosti koje do sada nisu imali. Ono što ovakva kolaboracija pruža, još uvek nije viđeno na našem Univerzitetu, a učesnici će imati priliku da steknu iskustvo koje može biti presudno za usmeravanje njihove karijere. Koncept kolaborativnog projekta pokriva sve aspekte građenja idealnog puta jednog studenta, od produbljivanja znanja, preko realnih izazova do kontakta sa važnim predstavnicima poznatih kompanija. Prisustvom na oba projekta obuhvatiće se mnogi važni aspekti budućeg rada: nadogradiće se veštine, razviti kreativnost i sposobnosti za rešavanje kompleksnih problema, kao i osećaj za timski rad. Prakse kao nagrade najboljim učesnicima zaokružuju celinu i omogućavaju studentima da svoj idealan put nastave u pravom smeru!