O projektu

Motivacioni vikend je događaj internog karaktera koji ima za cilj da pomogne članovima da se međusobno upoznaju, da spoznaju vrednosti ESTIEM-a i da se, kao što mu i sam naziv kaže, motivišu. Tradicionalno se održava početkom proleća, a za lokaciju se uvek bira mesto koje se nalazi van urbanizacije kako bi članovi lokalne grupe bili podstaknuti da što više vremena provedu zajedno u prirodnom okruženju. Koncipiran je tako da se sastoji od edukativnog dela, koji je interaktivnog karaktera i onog zanimljivijeg dela, koji će podstaći članove da se upoznaju i združe. HR tim ima zadatak da osmisli celokupan projekat, vodeći se jednim ciljem – da se poveća stepen saradnje i timske kohezije u celokupnoj grupi.