O nama

ESTIEM LG Beograd predstavlja lokalnu grupu Udruženja evropskih studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta sa sedištem na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Lokalna grupa Beograd je osnovana 2005. godine, a 2007. na polugodišnjoj skupštini u Bremenu stekla je status punopravnog člana. Danas broji preko 150 članova.

ESTIEM LG Beograd danas  predstavlja apolitičnu i neprofitnu organizaciju usmerenu na realizaciju inicijativa njenih članova i njihov razvoj u oblasti edukacije i realizacije projekata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Konstantnim radom i unapređenjem aktivnosti i projekata, kroz 13 godina postojanja i delovanja organizacije, ESTIEM LG Beograd postala je jedna od najaktivnijih i najuspešnijih organizacija koje okupljaju mlade i ambiciozne studente na Fakultetu organizacionih nauka.

Članovi organizacije imaju jedinstvenu priliku da stečena teorijska znanja primene u praksi kroz realizaciju mnogobrojnih projekata različitog karaktera, što im pruža uvid u različite sfere poslovanja. Oni zapravo imaju mogućnost da se angažuju u različitim timovima i steknu iskustva i veštine rada sa ljudima prolazeći kroz različite funkcije i upravljačke uloge.

Naši projekti

Naši partneri

 

Naturalni partneri

 

Institucije podrške