Zlatni partneri

Zlatni partneri zadaju studiju slučaja koju će rešavati učesnici Business Case-a kao i studiju slučaja koju će rešavati učesnici Case Room-a. Ove kompanije takođe će učestvovati na Speed Dating-u, Meetup-u i Show (me) business-u.

Srebrni partneri

Srebrni partneri zadaju studiju slučaja koju će rešavati učesnici Case Room-a. Ove kompanije takođe će učestvovati na Speed Dating-u i Meetup-u.

Bronzani partneri

Bronzani partneri učestvovaće na Speed Dating-u i Meetup-u