Finance Forum je internacionalni projekat koji okuplja ESTIEM-ovce sa različitih krajeva Evrope kako bi se edukovali i razmenili svoja znanja na polju finansija.

Projekat je koncipiran tako da kroz interaktivna predavanja i treninge, koje održavaju stručnjaci iz ove oblasti, pruži učesnicima praktična znanja i veštine koje će potom moći da implementiraju u svojim lokalnim grupama.

Ove godine od 6. do 11. oktobra, LG Beograd imaće tu čast da organizuje ovaj događaj u našoj zemlji. Pored edukativnog karaktera, događaj podrazumeva i upoznavanje inostranih studenata sa turističkom ponudom Beograda.