Motivacioni vikend je događaj internog karaktera koji ima za cilj da pomogne novim članovima da se međusobno upoznaju, da se približe ESTIEMu i da se, kao što mu i sam naziv kaže, motivišu!

Motivacioni vikend je koncipiran tako da se sastoji od edukativnog dela (za koji se preporučuje da bude interaktivnog i zanimljivog karaktera) i onog zanimljivog dela (koji ce pomoći da se ESTIEMovci što više zbliže jedni sa drugima).

Ovogodisnji Motivacioni vikend se realizovao na Vršačkom bregu, a organizovao ga je HR tim pri Izvršnom Odboru. Događaju je prisustvovalo 68 najaktivnijih članova organizacije.

Edukativni deo se sastojao iz niza radionica. Prvi dan je nazvan HR dan, i radionice su bile na temu timskog rada i motivacije. Drugog dana je održan LR trening (u realizaciji LR tima pri Izvršnom Odboru) kao i PR trening ( u realizaciji PR tima pri Izvršnom odboru ).