Postani deo zelene ekipe!

Ukoliko želiš da postaneš deo velike ESTIEM porodice, popuni formu i budi obavešten o svim bitnim datumima ESTIEM LG Beograd-a.

Prijava novih članova se održava svake godine, početkom zimskog semestra.

Novi članovi prolaze kroz tri kruga selekcije.

  1. Prvi krug se odnosi na popunjavanje online forme.
  2. Aplikanti koji su uspeli da prođu ovaj krug selekcije prelaze na sledeći krug u kome postaju deo tima koji ima zadatak da reši određeni problem, najčešće organizovanje specijalnog događaja i na taj način delom osete kako zapravo izgleda organizovanje projekta u našoj organizaciji. U celom ovom procesu imaju dodeljene mentore koji ih usmeravaju.
  3. Poslednji krug je intervju u kome se ispituje koliko se aplikant poklapa sa vrednostima i misijom ogranizacije.

Takođe, popunjavanjem ove forme, možeš dobiti dodatne informacije o našim projektima, vremenu i lokaciji organizovanja i tako osetiš kakva atmosfera vlada na našim projektima.

Prijava za članstvo


Kako vam možemo pomoći?

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili komentara možete ih ostaviti u sledećem polju.