O projektu

Podstaknuti inovacijama koje su svakodnevno prisutne u poslovnom svetu i svesni uticaja različitih noviteta na poslovanje i menadžment, studentska organizacija ESTIEM LG Beograd sa Fakulteta organizacionih nauka,  skoro deceniju unazad jednom godišnje organizuje projekat pod nazivom „Akademija  Modernog Menadžmenta“.  Srž ovog projekta predstavlja praktično sagledavanje i analiza inovacija, tendencija i trendova u poslovnom svetu ali i sticanje konkretnih znanja i veština, praktična primena i testiranje istih.

Kao i mnoge druge, „Akademija Modernog Menadžmeta“ postoji već dugi niz godina, a njena organizacija i realizacija posvećene su naprednom učenju i širenju znanja. Od 2010. godine do danas ovaj projekat je, kao i oblast koju obrađuje podlegao mnogobrojnim promenama, inovacijama i usavršavanju. Danas sa slobodom možemo da kažemo, da na osnovu jedinstvenosti, kvaliteta sadržaja i akumuliranih znanja učesnika ovaj projekat zrači aurom naučnog prestiža i ekskluzivnosti. Na našoj Akademiji, učesnici imaju priliku da prikupe veliki broj korisnih kontakata, steknu kvalifikacije neophodne za rad u savremenim uslovima, na nekonvencionalan način se oprobaju u primeni istih i prođu proces namenjen afirmaciji znanja.