ESTIEM LG Beograd kontinualno poboljšava i unapređuje znanja i veštine svojih članova pomoću mnogobrojnih treninga i radionica.

Svaki potpredsednik u okviru svojih funkcija organizuje treninge za potrebe projekata i samog poboljšanja rada organizacije.

Pored internih treninga postoje i treninzi koji se organizuju u saradnji sa našim edukativnim partnerima i agencijama. Aktivnosti osmišljavanja i organizovanja treninga kao i uspostavljanja saradnje sa agencijama sprovodi ESTIEM-ov Centar za razvoj članova, koji se nalazi u okviru HR tima pri Izvršnom Odboru.