Ove godine, validaciju na Akademiji Modernog Menadžmenta sprovodiće tim sačinjen od kadra i studenata završne godine psihologije Filozofskog fakulteta. Udruženje studenata psihologije “Stimulus” će najpre sprovesti ulazno testiranje učesnika, zatim održati radionicu koja će pomoći pri razrešenju nedoumica vezanih za materiju sadržanu u testu, i konačno izlaznim testom utvrditi i validirati napredak i stečene veštine učesnika tokom dva dana Akademije.

 

Testovi će se odnositi na donošenje odluka u uslovima neizvesnosti i načinima na koje informacije prikupljamo, asimiliramo i koristimo kada se susrećemo sa situacijama u kojima postoji veliki broj alternativnih rešenja, a neizvesna je verovatnoća ishoda. Testovi će obuhvatiti tipična kritična mesta ljudskog donošenja odluka i testiraće granice kognitivnih grešaka u zaključivanju.

 

Propratna radionica ce učesnicima pomoći da u poslovnom svetu dinamičnog protoka informacija izbegnu preopterećenje kognitivnog sistema. Radionica bi trebalo da usmeri kako proceniti situaciju, relevantne informacije za nju i kako izbeći učestale greške pravljene pri zaključivanju.