Vision Final Conference 2016

Vision Final Conference 2016 – You need vision to see!

Vision Final Conference je poslednji u nizu od jedanaest edukativnih seminara u okviru internacionalnog projekta Vision koji će biti održan od 9. do 15. oktobra u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima „Gnezdo“, pod potkroviteljstvom organizacije ESTIEM LG Beograd, sa Fakulteta organizacionih nauka.

Više od dvadeset godina projekat Vision omogućava studentima širom Evrope da se upoznaju sa temama iz industrijskog inženjeringa i menadžmenta putem interaktivnih predavanja, studija slučaja i poseta kompanijama.

Ove godine predavanja na temu “Materials – Key Drivers for Innovation” su se održala u gradovima poput Madrida, Istanbula, Geteborga, Dortmunda, Gdanjska, Ahena i ostalih.

Finalnoj konferenciji u Beogradu sa podtemom „Obnovljivi materijali“ će prisustvovati participanti iz Italije, Nemačke, Portugala kao i Turske.

Brojni stručnjaci i profesori će održati interaktivna predavanja na ovu temu, a neki od njih su Vesna Panić, Sanja Šešlija, Milica Spasojević, Marija Lučić Škorić  i Pavle Spasojević.

Predavanja su 10., 11. i 13. oktobra otvorena i za studente sa fakulteta Univerziteta u Beogradu. Agendu predavanja kao i formu za prijavu možete naći u nastavku.

Prijave će biti otvorene do 7. oktobra.

Za više informacija obratite se na mail milos.novitovic@estiem.org i zorana.savic@estiem.org.

Agenda
Prijave

Prijave su zatvorene